YOPE ANTIBACTERIAL SPOT

Short spot for #yope (www.yope.me)
New antibacterial shower gel.

Idea, animation, product design: Paweł Piotr Przybył (Siedemzero)

Soundtrack: Barbara Wrońska i Zuzanna Wrońska
DOP: Mirosław Stanek
Production 2020