MUSEUM OF POLISH HISTORY EXHIBITION


Location: MHP Warsaw, Poland. 2023 ”Big and Small Stories.
How the Polish History Museum’s Collection Was Built”


29th September 2023 – 3rd March 2024
Polish History Museum in Warsaw

Multimedia installations / Animations :
Studio Siedemzero: Paweł Piotr Przybył, Piotr Wójcicki

Exhibition Design:
WWAA: Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa, Krzysztof Jakubów, Alina Markovska, Marta Szadokierska, Dorota Wilczyńska, Małgorzata Bylica.

Concept of the exhibition:
Robert Kostro (Director of the Polish History Museum in Warsaw)Curators:
Monika Matwiejczuk, Konrad Morawski, Konrad Pyzel, Rafał Waszczuk, Monika Żebrowska
Texts:
Piotr Gucwa, Robert Kostro, Monika Matwiejczuk, Konrad Morawski, Krzysztof Niewiadomski, Konrad Pyzel, Rafał Waszczuk, Monika Żebrowska

Content editing: Robert Kostro

Graphic design:
Maciej Chodziński, Katarzyna Łygońska

Exhibition coordination:
Agnieszka Celeda, Aleksandra Rodziewicz

Conservation coordination:
Aleksandra Wróbel

Editing of Polish version:
Miłosz Niewierowicz

Translation and editing of English version:
Stuart Dowell, Anna Kalinowska

Production of interviews for the exhibition:
Urszula Urzędowska

Cooperation in organising the exhibition:
Justyna Hanula, Joanna Kilian-Sztama, Kinga Klimkiewicz, Piotr Kołaciński, Wojciech Komorowski,
Katarzyna Minchberg, Anna Piekarska, Michał Pietranik, Ewa Proniewicka, Adam Rębacz,
Grzegorz Rogowski, Gabriela Sierocińska-Dec, Anna Smolińska, Agnieszka Sowińska, Piotr Tomczyk,
Mariusz Walczak, Łukasz Wojciechowski, Albina Zięba


PATRONAT HONOROWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PROF. DR. HAB. PIOTRA GLIŃSKIEGO
HONORARY PATRONAGE OF MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND PROF. PIOTR GLIŃSKI
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
CO-FINANCED BY THE MINISTRY OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND